Obciążenia metalami

Wykonując testy identyfikacyjne na obciążenia metalami ciężkimi, grzybami i pasożytami aparatem BICOM, opracowujemy „mapę” toksycznych obciążeń organizmu. Nadmiar toksyn w znacznym stopniu przyczynia się do powstania różnego rodzaju schorzeń, dlatego, aby osiągnąć trwałą poprawę zdrowia, należy je usunąć, doprowadzając do równowagi organizmu.

Autyzm u dzieci:

Wskutek osłabionej zdolności do detoksykacji dzieci z autyzmem wykazują objawy obciążeń metalami ciężkimi. W ciągu ostatnich kilkunastu lat coraz więcej klinicznych i naukowych dowodów wskazuję na to, że większość dzieci z autyzmem padło ofiarą zatrucia rtęcią. W 2001 roku opublikowano raport (Sally Bernard) na temat zbieżności pomiędzy zatruciem rtęcią a symptomami autyzmu. Nie prawidłowości objawiające się zarówno w pracy CUN, systemu odpornościowego i trawiennego obu przypadkach są takie same. Rtęć powoduje trwałe uszkodzenie przez wiązanie się z siarką, co powoduje powszechną dysfunkcję enzymów, mechanizmu transportu i strukturalnych białek.

Skutki toksyczne rtęci opisane u osób zatrutych są następujące:

 • zaburzenia mowy i słuchu
 • zaburzenia sensoryczne
 • drętwienie ciała
 • nadwrażliwość na dźwięk i dotyk
 • nieprawidłowości w procesie uczenia się
 • zaburzenia myślenia
 • niepokój
 • nieprawidłowości funkcjonowania neuroprzekaźników

Rtęć powoduje zmiany w systemie odpornościowym, co jest przyczyną procesów autoimmunologicznych. Powoduje również zaburzenia przewodu pokarmowego wyrażające się nieprawidłową funkcją enzymów i peptydów. Wszystkie wyżej wymienione nieprawidłowości występują u osób z autyzmem. Raport podsumowujący zbieżność pomiędzy symptomami zatrucia rtęcią a autyzmem wskazuje na to, że wzrost zachorowań na autyzm „regresywny” tzn. występujący po okresie normalnego rozwoju i dzieci, może być związany z narażeniem dzieci na toksyczność rtęci. Rtęć znajdująca się w pożywieniu, oraz pochodząca z amalgamatowych wypełnień zębów jest potencjalnie niebezpieczna, ale uważa się, że najbardziej prawdopodobnym źródłem rtęci są szczepionki konserwowane substancją o nazwie thimersol.

Najczęściej występujące problemy zdrowotne u osób z autyzmem:

 • zaburzenia trawienia – reakcja na gluten i kazeinę.
 • alergie i osłabiona sprawność immunologiczna
 • niedobry pierwiastków i witamin
 • zaburzona równowaga bakteryjna w jelitach
 • osłabiona zdolność zwalczania wolnych rodników
 • zatrucia pierwiastkami ciężkimi