Diagnostyka blokad i sprężonych obciążeń

Testy diagnostyczne blokad i obciążeń umożliwia precyzyjne dopasowanie programów terapeutycznych dla danego pacjenta.