Alergia

alergia2Terapia biorezonansowa jest znakomitą metodą usuwania alergii. Obowiązująca obecnie w medycynie definicja alergii uwzględnia przede wszystkim procesy biochemiczne. W rzeczywistości wielokrotnie udowodniono, że organizm, zanim zacznie reagować na drodze biochemicznej, musi być silnie obciążony biofizykalnie alergenami.

Definicję alergii używa się również na określenie stwierdzalnych metodą biofizykalną obciążeń organizmu pacjenta. Nie wykryte alergie, zwłaszcza pokarmowe, są w stanie wywołać wiele najróżniejszych dolegliwości. W metodzie BRT próbkę alergenu (niespotencjonowany roztwór) przyłącza się do wejścia części terapeutycznej aparatu BICOM. Do testowania używa się wszystkich zinwertowanych częstotliwości alergenu, które przekazuje się za pomocą elektrody ręcznej części testującej aparatu do organizmu pacjenta. Jeżeli pod wpływem tych informacji wartość pomiaru poprawia się w kierunku wyrównania, jest to wskazówka, iż dana substancja stanowi czynnik zaburzający czy też obciążający dla testowanej osoby. W zasadzie do przeprowadzenia testu nadają się wszystkie punkty akupunkturowe, lecz szczególnie punkty na rękach odpowiadające alergii, sercu, Potrójnemu Ogrzewaczowi oraz zmianom degeneracyjnym narządów. Wielkość zmian wartości pomiaru pod wpływem zinwertowanej informacji pozwala na określenie stopnia obciążenia organizmu pacjenta. W przypadku danego pacjenta mogą wystąpić czynniki blokujące, które utrudniają test lub wpływają na wyniki pomiaru. Są to przede wszystkim obciążenie geopatyczne oraz obciążenie organizmu amalgamatem. Oba czynniki mogą tak mocno wpływać na siły regulacyjne organizmu, że punkty pomiarowe nie reagują podczas przeprowadzania testu, chociaż testowany jest alergen silnie obciążający ustrój pacjenta. Wskazanym więc jest wcześniej przeprowadzić test geopatyczny oraz test na obciążenie organizmu amalgamatem. Krótka terapia za pomocą aparatu BICOM znacznie zredukuje lub zniesie obciążenie.

Już podczas testowania alergenu odbywa się terapia zinwertowanymi informacjami przekazywanymi do organizmu pacjenta, o ile alergen stanowi dla niego czynnik obciążający.

 

ODCZULANIE JEST CAŁKOWICIE BEZBOLESNE I BEZINWAZYJNE !

 

alergia1Istotnym składnikiem skutecznego usuwania alergii jest tzw. wyrównanie energii. Pod pojęciem tym rozumie się przywrócenie równowagi pomiędzy yin i yang, usunięcie blokad oraz zredukowanie lub eliminację biofizykalnych czynników zaburzających. Nierzadko pod wpływem odpowiednio przeprowadzonej BRT wraca tolerancja organizmu na wcześniej obciążającą substancję. Często leczenie musi poprzedzać karencja alergenu. Dr Peter Schumacher (Innsbruck) stworzył model terapii alergologicznej, pod wpływem której zostają wyłączone reakcje alergiczne i możliwy staje się kontakt z alergenem bez szkodliwych następstw, o ile alergen został wcześniej rozpoznany a przed rozpoczęciem terapii przeprowadzono ok. 3-tygodniową karencję. Model ten usprawnił dr Th. Klein (Ditzingen), wprowadzając odpowiednie ustawienia aparatu i kroki terapeutyczne, co umożliwiło wygaszanie alergii bez konieczności utrzymywania karencji oraz znacznie skróciło czas trwania leczenia.

BRT nie można traktować jako panaceum. Zawsze sensownym i koniecznym krokiem jest usunięcie czynników zaburzających wywołujących chorobę czy też nakłonienie pacjenta do zmiany przyzwyczajeń. W przeciwnym razie często nie wystarcza samo przeprowadzenie BRT, by osiągnąć trwały sukces terapeutyczny. Z drugiej strony jednak niemal nie istnieją choroby czy dolegliwości, w przypadku których zastosowanie BRT nie przynosi efektów. Często obserwuje się, że BRT stanowi istotne uzupełnienie czy też wzmacnia działanie innych metod leczenia. Tak więc BRT może być stosowana jako główna metoda terapeutyczna albo uzupełniająca inną formę leczenia.

Doskonałe efekty osiągane są w zwalczaniu metodą biorezonansową takich chorób alergicznych jak: wszelkiego rodzaju alergie pokarmowe, alergie inhalacyjne, astma oskrzelowa, katar sienny, atopowe zapalenie skóry, alergie na jady owadów, pokrzywki, grzybice jelit.

Uwaga: U kilku procent pacjentów terapia może być efektywna już po pierwszej wizycie, ale skuteczność terapii nie jest gwarantowana w każdym przypadku.